پیشگام فرا صنعت

وب سایت رسمی پیشگام فرا صنعت | خانه
کارفرما موضوع قرارداد
مجتمع پتروشیمی شیراز عملیات بارگیری محصولات پتروشیمی شیراز
مجتمع پتروشیمی رازی تعمیرات اساسی واحدهای آمونیاک شماره 1،واحد اوره 1
مجتمع پتروشیمی شیراز مشارکت دربازسازی و تعمیرات اساسی واحد آمونیاک و...
پتروشیمی اراک تعمیرات اساسی مجتمع پتروشیمی اراک
مجتمع پتروشیمی رازی مشارکت درانجام عملیات تعمیرات اساسی واحد های آمونیاک شماره
مجتمع پتروشیمی رازی عملیات تهیه مصالح وعملیات اجرائی طرح تکمیلی افزایش...
مجتمع پتروشیمی شیراز نگهداری و تعمیرات بدون محدودیت واحدهای عملیاتی
مجتمع پتروشیمی رازی مشارکت در انجام تعمیرات اساسی واحدهای اوره،آمونیاک شماره 2
مجتمع پتروشیمی رازی TK تخریب و نوسازی مخزن و پمپ گوگرد مذاب 8
مجتمع پتروشیمی شیراز تعمیر و نگهداری واحدهای سه گانه مجتمع
مجتمع پتروشیمی رازی ( DAP TANK 04- لاستیک کاری مخزن ( 2330
مجتمع پتروشیمی رازی ... واساسی و رنگ آمیزی واحدهای ناحیه 3 PM ،CM، تعمیرات جاری
مجتمع پتروشیمی رازی تعمیرات اساسی واحدهای آمونیاک شماره 2،واحد اوره 2و...
مجتمع پتروشیمی رازی تعمیر اضطراری توربین گازی و مولد برق شماره 2
شرکت بسپاران بندرامام انجام کلیه عملیات مربوط به سرویسهای تعمیراتی و جانبی
شرکت ملی گاز ایران عملیات تعمیرات و نگهداری سیستم حفاظت کاتدی
مجتمع پتروشیمی رازی تعمیرات جاری و اساسی و رنگ آمیزی واحدهای ناحیه 3
خط لوله و مخابرات نفت ایران خدمات عمومی مرکز منطقه وتلمبه خانه های تابعه
شرکت زاگرس جنوبی تعمیرات اساسی مراکز جمع اوری و تسهیلات مرکزی نفت و گاز منطقه آغار
شرکت پالایش نفت تهران تعمیرات اساسی واحد آیزوماکس شمالی.
مجتمع پتروشیمی رازی تعمیرات اساسی و ... CM ،PM ارائه نگهداری و تعمیرات روزانه
مجتمع پتروشیمی رازی واحد اوره شماره 2 Steam Tracing تعویض
شرکت پالایش نفت شازند اراک تعمیرات اساسی واحد های آمین ،آب ترش،گوگرد و...
شرکت پالایش گاز پارسیان دستگاههای دوار pm ارائه خدمات فنی ، نگهداری و تعمیرات جاری و
مجتمع پتروشیمی امیرکبیر واحدهای مجتمع CM،PM، انجام عملیات نگهداریو تعمیرات
شرکت پالایش گاز پارسیان خدمات نگهداری و تعمیرات ، تنظیفات صنعتی و بارگیری مایعات
شرکت پالایش نفت کرمانشاه تعمیرات اساسی واحد های پالایشی تقطیر و...
شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام عملیات لاستیک کاری ستلر و مخازن جانبی واحدکلرآلکالی مجتمع کیمیا
مجتمع پتروشیمی رازی واحد آمونیاک 2 Stem Drum تعویض و نوسازی کامل قطات داخلی
مجتمع پتروشیمی رازی نگهداری و تعمیرات ناحیه 1و 3 و نیروگاه مجتمع پتروشیمی رازی
مجتمع پتروشیمی رازی نگهداری و تعمیرات و بهره برداری واحد های بسته بندی و کشتیرانی
اداره کل بنادر و دریانوردی تعمیرات و نگهداری و سرویس ادرواری تجهیزات و تعمیرات مکانیکی
مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا عملیات تعمیرات کلی،جزیی ،نگهداشت،پیشگیری و اصلاحی
مجتمع پتروشیمی رازی نگهداری تعمیرات و بهره برداری واحدهای بسته بندی و کشتیرانی
مجتمع پتروشیمی خوزستان نگهداری وتعمیرات دستگاهها و واحدهای مجتمع پتروشیمی خوزستان
مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا عملیات تعمیرات کلی،جزیی ،نگهداشت،پیشگیری و اصلاحی
مجتمع پتروشیمی خوزستان نگهداری وتعمیرات دستگاهها و واحدهای مجتمع پتروشیمی خوزستان
مجتمع پتروشیمی مروارید نگهداری و تعمیرات صنعتی و غیرصنعتی مجتمع پتروشیمی مروارید
مجتمع پتروشیمی مروارید نگهداری و تعمیرات صنعتی و غیرصنعتی مجتمع پتروشیمی مروارید