پیشگام فرا صنعت

وب سایت رسمی پیشگام فرا صنعت | خانه

واژه نانو کامپوزیت به کامپوزیتی اطلاق می شود که حداقل یکی از ابعاد فاز پراکنده در آن در مقیاس نانو باشد.

 پلی پروپیلن، تنها ماده گرمانرم پرمصرف در کاربردهای فنی است که می تواند توسط چهار روش اصلی ساخت: قالب گیری، اکستروژن، تولید فیلم و الیاف ساخته شود. به دلیل فرآیند پذیری خوب، خواص مکانیکی مناسب، بازیافت عالی، در دسترس بودن و قیمت پایین، پلی پروپیلن کاربردهای وسیعی در لوازم خانگی، صنایع بسته بندی و خودرو پیدا کرده است.
بررسی تاثیر روکش دهی سطح نانوذرات کربنات کلسیم بر کلوخه ای شدن آنها در کامپوزیت های PP نشان دادند که روکش کردن، انرژی آزاد سطح ذرات و برهم کنش ذره-ذره را به طور قابل توجهی کاهش می دهد و پراکندگی را بهتر می کند. گزارش شده است که نانوکامپوزیت های آماده شده با نانوذرات کربنات کلسیم تک لایه روکش شده به دلیل پراکندگی خوب نانوذرات در ماتریس پلیمری، بهترین خواص مکانیکی از قبیل: مدول یانگ، تنش تسلیم و استحکام ضربه را دارند.
برخی از نتایج حاصل از پژوهش عبارتند از:
1.    روکشدهی نانوذرات کربنات کلسیم با اسید استاریک منجر به توزیع و پراکندگی مناسب نانوذرات در ماتریس پلیمری می شود.
2.    استحکام کششی ترکیب های pp/caco3 روند کاهشی را با افزایش مقدار پرکننده از خود نشان می¬دهد. .
منبع: مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، شهریور 1392، دوره 13 شماره 6.
جهت مطالعه متن کامل مقاله، می توانید فایل ذیل را دانلود نمایید.

Attachments:
Download this file (MME_Volume 13_Issue 6_Pages 1-10.pdf)MME_Volume 13_Issue 6_Pages 1-10.pdf[ ]1203 kB