پیشگام فرا صنعت

وب سایت رسمی پیشگام فرا صنعت | خانه
 خط مشی کیفیت و HSE

شرکت پیشگام فرا صنعت با حدود دو دهه تجربه و حضور موفق در ارائه خدمات فنی و پشتیبانی در صنایع به ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به منظور اعتلاء و توسعه شرکت با ایجاد ساختاری مدون و مستند و اعتقلد به اصل مشارکت کارکنان و تعالی سازمان، براساس استانداردهای ISO 9001:2008 ،  ISO 14001: 2004 ، OHSAS 18001: 2007 نظام مدیریت کیفیت، ایمنی و زیست محیطی خود را طراحی، مستقر و نگهداری نمود، تعهد دارد نسبت به برآورده ساختن الزامات این استاندارد و بهبود آن در جهت دستیابی به اهداف زیر تلاش نماید.

  • جلب اعتماد و  افزایش رضایتمندی کارفرمایان و ذینفان از طریق ارائه به هنگام و مؤثر خدمات.
  • بالا بردن توان رقابتی شرکت و ورود به فعالیت های جدید با فراهم نمودن زیرساخت ها و منابع مورد نیاز.
  • ایجاد محیط کاری ایمن، بهداشتی و سالم و استقرار و تداوم نظام انگیزشی و ارتقا روابط میان مدیریت و کارکنان.
  • به کارگیری نیروهای ماهر، ارتقا توانایی آن ها از طریق آموزش و تلاش در جهت تداوم همکاری آن ها با اعتقاد به: " نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت".
  • شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و پیشگیری از آلودگی و صدمه زدن به محیط زیست.
  • اندازه گیری سطح سلامتی کارکنان به منظور پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار.
  • مطلع ساختن پرسنل از خطرات بالقوه و بالفعل و تلاش جهت کنترل و کاهش اثرات سوء آن.
  • ارائه آموزش ایمنی و زیست محیطی لازم به کارکنان جهت تقویت فرهنگ HSE.


مدیریت شرکت ضمن تعهد به رعایت قوانین و مقررات در سازمان، از مدیران و کارکنان انتظار دارد در جهت اعمال این خطی مشی و دستیابی یه اهداف خود کوشش نمایند. بدین منظور مدیریت کیفیت و توسعه شرکت به عنوان نماینده مدیریت جهت استقرار، نگهداری، بهبود مداوم و اثربخشی نظام مدیریت یکپارچه ( IMS) تعیین می گردد.

 

khate mashie