پیشگام فرا صنعت

وب سایت رسمی پیشگام فرا صنعت | خانه

کربنات کلسیم ماده معدنی فراوانی است که %4 پوسته زمین را تشکیل داده و ذخایر عظیمی از آن در آهک، گچ و سنگ مرمر یافت میشود. این ماده در حوزه مواد زیستی و کانی سازی زیستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به دلیل اینکه کربنات کلسیم یکی از فراوانترین مواد معدنی است که توسط موجودات زنده تشکیل شده است. به عنوان مثال کربنات کلسیم در اسکلت آهکی حیوانات دریایی نیز یافت میشود.
کاربرد کربنات کلسیم: